Powrót do listy

Wincenty Borodziuk


Borodziuk

Wincenty

Maciej

00.00.1897

Widejki

grodzieńska

Tomsk

Polak

podstawowe

sanitariusz

szpital psychiatryczny

bezpartyjny

Areszt

13.07.1938

Wyrok

19.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

26.10.1938

Rehabilitacja

00.04.1959

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego