Powrót do listy

Robert Tyszkiewicz


Tyszkiewicz

Robert

Józef

00.00.1891

Barejkow

marchlewski

kijowska

BBK

miedwieżegorski

Karelska ASRR

Polak

piekarz

bezpartyjny

Areszt

24.02.1938

Wyrok

15.04.1938

trójka przy NKWD Karelskiej ASRR

art. 58-10-11

rozstrzelany

Śmierć

25.04.1938

Miedwieżja Gora (Sandarmoch)

Rehabilitacja

23.04.1960

Sąd Najwyższy Kazachskiej SRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Republiki Karelia