Powrót do listy

Jadwiga Uptas


Uptas

Jadwiga

Stefan

00.00.1918

leningradzka

Warszawa

Polka

Areszt

00.00.1937

Wyrok

30.04.1938

trójka przy UNKWD Dalstroju

kontrrewolucyjna organizacja powstańcza

Śmierć

05.06.1938

Rehabilitacja

00.06.1989

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Magadańskiego