Powrót do listy

Jan Urbanowicz


Urbanowicz

Jan

Jefrem

00.00.1903

Nacewicze

grodzieńska

Moskwa

Polak

wyższe

członek WKP(b)

Areszt

25.10.1937

Wyrok

13.02.1938

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

kontrrewolucyjna organizacja terrorystyczna

Śmierć

13.02.1938

Kommunarka

Rehabilitacja

09.04.1957

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Kommunarka