Powrót do listy

Sylwester Urbanowicz


Urbanowicz

Sylwester

Serafin

00.00.1887

Dobrowole

trocki

wileńska

aaa tam że

Polak

robotnik

Dno

bezpartyjny

Areszt

11.09.1937

Wyrok

10.10.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-10 kk RFSRR

Śmierć

15.10.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938