Powrót do listy

Wincenty Uszał


Uszał

Wincenty

Michał

00.00.1882

Obołonie

sirociński

witebska

Obołonie

sirociński

witebska

Polak

analfabeta

chłop

Areszt

11.03.1938

Wyrok

21.09.1938

trójka

art. 72, 71 kk BSRR - antysowiecka agitacja, członek organizacji kontrrewolucyjnej

najwyższy wymiar kary

Śmierć

01.10.1938

Kazachstan

Rehabilitacja

04.09.1989

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego