Powrót do listy

Piotr Uszał


Uszał

Piotr

Kazimierz

00.00.1896

Jeroszewo

sirociński

witebska

Witebsk

witebski

witebska

Polak

podstawowe

dyspozytor

Areszt

20.08.1937

Wyrok

07.09.1937

trójka

art. 72, 75, 76, 118 kk BSRR - członek ugrupowania kontrrewolucyjnego

najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć

26.09.1937

Witebsk

Rehabilitacja

17.09.1960

Witebski Sąd Obwodowy

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\10663-P