Powrót do listy

Stanisław Falkin


Falkin

Stanisław

Frydrych

00.00.1908

Polak

sekretarz

osipowicki

członek/kandydat na członka WKP(b) od 1929

Areszt

23.10.1937

Wyrok

17.11.1937

najwyższy wymiar kary

Śmierć

05.12.1937

Rehabilitacja

22.10.1957

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\f.9, op.8a4755.