Powrót do listy

Adolf Falkowski


Falkowski

Adolf

Bolesław

00.00.1893

Turiewo

sienneński

witebska

Turjewo

sienneński

witebska

Polak

chłop

Areszt

18.09.1937

Wyrok

25.09.1937

trójka

art. 72, 76 kk BSRR - agitacja kontrrewolucyjna

najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć

12.10.1937

Orsza

Rehabilitacja

08.10.1960

Witebski Sąd Obwodowy

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\10644-P