Powrót do listy

Maria Fedorowicz


Fedorowicz

Maria

Justyn

00.00.1897

Popeliki

święciański

wileńska

Leningrad

Polka

laborantka

członek WKP(b) 1925-1937

Areszt

20.08.1937

Wyrok

14.10.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-7-9-11 kk RFSRR

Śmierć

18.10.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938