Powrót do listy

Jan Bortnowski


Bortnowski

Jan

Konstanty

00.00.1891

Stołpce

Polska

Piałoziero

pietrowski

Karelska ASRR

Polak

księgowy

bezpartyjny

Areszt

11.11.1937

Wyrok

13.01.1938

NKWD ZSRR

art. 58-6

rozstrzelany

Śmierć

21.01.1938

Miedwieżja Gora (Sandarmoch)

Rehabilitacja

17.09.1957

Trybunał Wojskowy Północnego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Republiki Karelia