Powrót do listy

Adolf Ferkowicz


Ferkowicz

Adolf

Ludwik

00.00.1911

Iwanowki

ubiński

nowosybirska

Iwanowka

ubiński

nowosybirska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

Areszt

00.02.1938

Wyrok

12.04.1938

NKWD ZSRR

kontrrewolucyjna szpiegowsko-dywersyjna organizacja POW (art. 58-2-7-10-11 kk RFSRR)

rozstrzelanie

Śmierć

29.04.1938

Rehabilitacja

15.11.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Nowosybirskiego