Powrót do listy

Froł Ferkowicz


Ferkowicz

Froł

Ludwik

00.00.1894

wileńska

Iwanowka

ubiński

nowosybirska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

Areszt

00.02.1938

Wyrok

12.04.1938

NKWD ZSRR

kontrrewolucyjna organizacja szpiegowsko-dywersyjna POW (art. 58-2-7-10-11 kk RFSRR)

rozstrzelanie

Śmierć

29.04.1938

Rehabilitacja

15.11.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Nowosybirskiego