Powrót do listy

Gawrył Filimonienko


Filimonienko

Gawrył

Sergiusz

00.00.1905

Olgowka

tugański

tomska

Tomsk

Polak

podstawowe

stróż

bezpartyjny

Areszt

28.01.1938

Wyrok

07.02.1938

kontrrewolucyjna szpiegowsko-dywersyjna organizacja powstańcza

rozstrzelanie

Śmierć

13.02.1938

Rehabilitacja

00.05.1959

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego