Powrót do listy

Wincenty Franckiewicz


Franckiewicz

Wincenty

Józef

00.00.1910

Bastonowka

dzierżyński

mińska

Pawłowiczi

witebski

witebska

Polak

robotnik

Witebsk

Areszt

18.07.1937

Wyrok

07.09.1937

trójka

art. 64, 69, 71, 76 kk BSRR - działalność antysowiecka

najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć

26.09.1937

Rehabilitacja

18.01.1958

prezydium Witebskiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego