Powrót do listy

Bronisław Charkiewicz


Charkiewicz

Bronisław

Paweł

00.00.1873

Budiszcza

Bychow

mohylewska

Polak

podstawowe

praser

Bychow

Areszt

12.08.1938

Śmierć

17.10.1938

Mińsk

Rehabilitacja

07.03.1960

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\7012-SN