Powrót do listy

Gertruda Charłasz


Charłasz

Gertruda

Mikołaj

00.00.1882

Dawydowo

oswiejski

Kaszirino

oswiejski

witebska

Polka

analfabetka

Areszt

05.02.1938

Wyrok

27.02.1938

trójka

art. 72, 76 kk BSRR - antysowiecka agitacja

najwyższy wymiar kary

Śmierć

31.03.1938

Rehabilitacja

10.10.1989

Prokurator Obwodu Witebskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego