Powrót do listy

Bazyli Chwiesienia


Chwiesienia

Bazyli

Bazyli

00.00.1910

Czemra

grodzieńska

Strelna

Polak

technik

bezpartyjny

Areszt

02.09.1937

Wyrok

12.10.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6-9-11 kk RFSRR

Śmierć

17.10.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938