Powrót do listy

Jan Chytruszko


Chytruszko

Jan

Onufry

00.00.1890

Srzelce

grodzieńska

Polska

Petrowskoje

jurgamyski

Polak

bezpartyjny

Areszt

26.02.1938

Wyrok

09.04.1938

NKWD ZSRR

związek z polskim wywiadem, art. 58-6, 9, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.04.1938

Rehabilitacja

18.08.1989

Prokuratura Wojskowa Uralskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Kurgańskiego