Powrót do listy

Leonard Chomicz


Chomicz

Leonard

Michał

00.00.1900

Łomża

Polska

Bora

Polak

Areszt

25.11.1937

Wyrok

13.12.1937

trójka

działalność kontrrewolucyjna

10 lat ITŁ

Śmierć

10.08.1938

Wiatłag

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Niżnonowgorodzkiego\4367