Powrót do listy

Paweł Chociełowski


Chociełowski

Paweł

Jan

00.00.1900

Narty

oszmiański

wileńska

Spaso-Jajskoje

tugański

tomska

Polak

podstawowe

przewodniczący kołchozu

bezpartyjny

Areszt

30.03.1938

Wyrok

17.10.1938

kontrrewolucyjna szpiegowsko-dywersyjna organizacja powstańcza

rozstrzelanie

Śmierć

23.10.1938

Rehabilitacja

00.06.1959

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego