Powrót do listy

Józef Chrzanowski


Chrzanowski

Józef

Michał

00.00.1891

Mohylew

Soczi

Polak

średnie

urzędnik

bezpartyjny

Areszt

28.03.1938

Wyrok

28.08.1938

trójka przy UNKWD Kraju Krasnodarskiego

członek polskiej kontrrewolucyjnej nacjonalistyczej terrorystycznej organizacji

rozstrzelanie

Śmierć

11.09.1938

Rehabilitacja

15.06.1963

Kolegium ds. Karnych Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Krasnodarskiego