Powrót do listy

Jan Chrystowski


Chrystowski

Jan

Franciszek

00.00.1902

Kozliszcze

borysowski

mińska

omska

Polak

konduktor

Areszt

14.01.1938

Wyrok

09.05.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-1 "a", 58-6-10-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

05.06.1938

Rehabilitacja

15.03.1960

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Omskiego\P-7935