Powrót do listy

Andrzej Boczarski


Boczarski

Andrzej

Tomasz

00.00.1883

Dzisna

wileńska

Niżnieudińsk

irkucka

Polak

brygadzista

zakład remontu wagonów

Niżnieudinsk

bezpartyjny

Areszt

25.01.1938

Wyrok

10.02.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. art. 58-7, 58-10 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

14.02.1938

Irkuck

Rehabilitacja

27.12.1958

prezydium Irkuckiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\7898