Powrót do listy

Dymitr Carkow


Carkow

Dymitr

Paweł

00.00.1914

Jeryszewo

Mordowia

Tomsk

Polak

analfabeta

bezpartyjny

Areszt

22.03.1938

Wyrok

02.11.1938

kontrrewolucyjna szpiegowsko-dywersyjna organizacja powstańcza

rozstrzelanie

Śmierć

21.11.1938

Rehabilitacja

00.01.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego