Powrót do listy

Józef Celewicz


Celewicz

Józef

Jan

00.00.1910

Wysokij Bierieg

dunajowiecki

mińska

Kirowsk

murmańska

Polak

ładowacz

Areszt

01.10.1937

Wyrok

29.11.1937

trójka specjalna przy UNKWD Obwodu Leningradzkiego

art. 58-8-10-11 kk

najwyższy wymiar kary

Śmierć

05.12.1937

Leningrad

Rehabilitacja

08.10.1955

Trybunał Wojskowy Północnego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Murmańskiego