Powrót do listy

Stefan Celewicz


Celewicz

Stefan

Jan

00.00.1904

Barań

chłopienicki

mińska

Kirowsk

murmańska

Polak

Areszt

28.02.1938

Wyrok

17.04.1938

trójka specjalna przy UNKWD Obwodu Leningradzkiego

art. 58-10-11 kk

najwyższy wymiar kary

Śmierć

26.04.1938

Leningrad

Rehabilitacja

29.09.1962

Murmański Sąd Obwodowy

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Murmańskiego