Powrót do listy

Jan Cięgalski


Cięgalski

Jan

Józef

00.00.1903

Kreczewice

nowgorodzki

leningradzka

Leningrad

Polak

intendent

członek WKP(b) od 1933 wykluczony 1937 przed aresztowaniem

Areszt

27.08.1937

Wyrok

14.09.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6-11 kk RFSRR

Śmierć

20.09.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938