Powrót do listy

Osip Ciechowski


Ciechowski

Osip

Stefan

00.00.1882

Broniki

płuksztański

kurlandzka

Witebsk

witebski

witebska

Polak

podstawowe

Areszt

17.01.1938

Wyrok

12.04.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68, 71 kk BSRR - agent wywiadu łotewskiego

najwyższy wymiar kary

Śmierć

30.04.1938

Witebsk

Rehabilitacja

01.11.1990

Witebska Prokuratura Obwodowa

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\21170-P