Powrót do listy

Wacław Cibas


Cibas

Wacław

Kazimierz

00.00.1903

Tuła

Kanasz

Czuwaska ASRR

Polak

księgowy

Areszt

29.05.1938

Wyrok

14.10.1938

trójka specjalna NKWD Tatarskiej ASRR

art. 58 p.6 kk RFSRR, art. 58 p.7 kk RFSRR, art. 58 p.10 kk RFSRR, art. 58 p.11 kk RFSRR - agent obcego wywiadu

rozstrzelanie, konfiskata majątku

Śmierć

26.10.1938

Rehabilitacja

17.04.1959

Trybunał Wojskowy PRIWO

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Archiwum Państwowe Republiki Czuwaskiej\RGU GIA CZR\F. 2669, op.31517, 1518