Powrót do listy

Stefan Boczkowski


Boczkowski

Stefan

Osip

00.00.1891

Zolnaja

olewski

kijowska

BBK

miedwieżegorski

Karelska ASRR

Polak

bezpartyjny

Areszt

10.03.1938

Wyrok

15.04.1938

trójka przy NKWD Karelskiej ASRR

art. 58-2-10-11

rozstrzelany

Śmierć

25.04.1938

Miedwieżja Gora (Sandarmoch)

Rehabilitacja

04.08.1956

PW Suda KASRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Republiki Karelia