Powrót do listy

Ludwik Cimmerman


Cimmerman

Ludwik

Ludwik

00.00.1897

swierdłowska

Kreczewicy

nowgorodzki

nowgorodzka

Polak

wyższe

naczelnik służby sanitarnej

członek WKP(b) od 1927 do 1937

Areszt

27.08.1937

Śmierć

20.09.1937

Leningrad

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Nowgorodzkiego