Powrót do listy

Adolf Ciołkowski


Ciołkowski

Adolf

Władysław

00.00.1893

Iszym

omska

omska

Polak

instruktor

Areszt

16.01.1938

Wyrok

16.02.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6-7-10-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

04.03.1938

Omsk

Rehabilitacja

29.12.1964

Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Omskiego\P-904