Powrót do listy

Jadwiga Citowicz


Citowicz

Jadwiga

Paweł

00.00.1904

Chiny

Czymkient

szaulderski

Kazachska SRR

Polka

księgowy

Areszt

17.09.1937

Wyrok

07.04.1938

sesja wyjazdowa Kolegium Wojskowego Sądu Najwyższego ZSRR

art. 58-1a kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

07.04.1938

Chabarowsk

Rehabilitacja

26.05.1959

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Chabarowskiego\P-82056