Powrót do listy

Kazimierz Cichowski


Cichowski

Kazimierz

Henryk

00.00.1887

Ostrowiec

radomski

Moskwa

Polak

średnie

członek KPP

Areszt

21.08.1937

Wyrok

26.10.1937

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

szpiegowsko-dywersyjna organizacja terrorystyczna

Śmierć

26.10.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

04.05.1955

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie