Powrót do listy

Józef Ciukszo


Ciukszo

Józef

Adolf

00.00.1896

Burbliszki

wileńska

Leningrad

Polak

intendent

członek WKP(b) 1917-1937

Areszt

10.08.1937

Wyrok

10.10.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-1b-9 kk RFSRR

Śmierć

14.10.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938