Powrót do listy

Bazyli Czepielewicz


Czepielewicz

Bazyli

Aleksy

00.00.1899

grodzieńska

Litwinowka

krajuszkiński

Polak

robotnik

Areszt

03.01.1938

Wyrok

17.02.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-2, 9, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

29.03.1938

Barnauł

Rehabilitacja

12.05.1989

prokuratura Kraju Ałtajskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego