Powrót do listy

Margarita Czepul


Czepul

Margarita

Jan

00.00.1903

Penza

Penza

Polka

niepełne średnie

księgowy

bezpartyjny

Areszt

23.08.1937

Wyrok

05.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

kontakty z katolickimi duchownymi - agentami obcych wywiadów, szpiegostwo i agitacja antysowiecka.

Śmierć

23.11.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

14.09.1956

Trybunał Wojskowy Nadwołżańskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie