Powrót do listy

Gierasim Czerepiennikow-Czerepieńko


Czerepiennikow-Czerepieńko

Gierasim

Bazyli

00.00.1875

Siwcy

wileński

wileńska

Romanowka

kożewnikowski

tomska

Polak

podstawowe

bezpartyjny

Areszt

26.02.1938

Wyrok

22.04.1938

Polska Organizacja Wojskowa

rozstrzelanie

Śmierć

28.05.1938

Rehabilitacja

04.11.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego