Powrót do listy

Stanisław Czerkass


Czerkass

Stanisław

Tadeusz

00.00.1886

Terechowszczyzna

połocki

Połock

połocki

witebska

Polak

niepełne podstawowe

dezynfektor

Połock

Areszt

24.04.1938

Wyrok

09.10.1938

trójka

art. 68, 71, 76 kk BSRR - przynalezność do POW, szpiegostwo

najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć

22.10.1938

Rehabilitacja

16.10.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego