Powrót do listy

Filip Czerniecki


Czerniecki

Filip

Paweł

00.00.1899

Ryżowo

czudnowski

żytomierska

Tomsk

Polak

podstawowe

bezpartyjny

Areszt

23.11.1937

Wyrok

02.01.1938

Polska Organizacja Wojskowa

rozstrzelanie

Śmierć

19.01.1938

Rehabilitacja

00.02.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego