Powrót do listy

Wiaczesław Czerniawski


Czerniawski

Wiaczesław

Antoni

00.00.1895

Podleonowicze

święciański

wileńska

Łobunowszczina

wietryński

witebska

Polak

kowal

Areszt

01.08.1938

Wyrok

15.10.1938

trójka

art. 68 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

14.11.1938

Rehabilitacja

19.02.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7886-P