Powrót do listy

Mikołaj Czesnowski


Czesnowski

Mikołaj

Wincenty

00.00.1864

Krugłaja

oszmiański

mińska

"Aczairskij"

kaganowiczeski

omska

Polak

stróż

Areszt

26.02.1938

Wyrok

10.03.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Omskiego

art. 58-10-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

13.03.1938

Omsk

Rehabilitacja

10.06.1960

prezydium Omskiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Omskiego\P-8116