Powrót do listy

Witalis Bratkowski


Bratkowski

Witalis

Jakub

00.00.1890

Majdan Juzwenskoje

winnicka

Czeremszanka

irkucki

irkucka

Polak

woźnica

bezpartyjny

Areszt

26.04.1938

Wyrok

20.10.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. art. 58-10, 58-11 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

23.10.1938

Irkuck

Rehabilitacja

31.01.1955

Komisja Obwodu Irkuckiego ds. Rewizji Spraw Karnych Osób Skazanych za Przestępstwa Kontrrewolucyjne

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\1344