Powrót do listy

Stefan Czeczot


Czeczot

Stefan

Klemens

00.00.1903

Czelabińsk

uralska

Komsomolsk nad Amurem

Kraj Dalekowschodni

Polak

kierownik magazynu

Areszt

22.07.1937

Wyrok

28.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-1a kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.01.1938

Chabarowsk

Rehabilitacja

07.12.1989

Prokuratura Wojskowa KDWO

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Chabarowskiego\P-97353