Powrót do listy

Tomasz Czoroch


Czoroch

Tomasz

Mikołaj

00.00.1902

Bor

lwowska

Maksimowka

tołoczyński

witebska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

Areszt

06.08.1937

Wyrok

20.10.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.11.1937

Orsza

Rehabilitacja

23.10.1989

Prokuratura Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\19831-p