Powrót do listy

Piotr Czuchnow


Czuchnow

Piotr

Tadeusz

00.00.1895

lubiński

witebska

Posenie

kożewnikowski

tomska

Polak

podstawowe

magazynier

bezpartyjny

Areszt

12.02.1938

Wyrok

22.04.1938

Polska Organizacja Wojskowa

rozstrzelanie

Śmierć

28.05.1938

Rehabilitacja

04.11.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego