Powrót do listy

Olgierd Szabuniewicz


Szabuniewicz

Olgierd

Wincenty

00.00.1878

Repiszcze

dzierżyński

mińska

Repiszcze

dzierżyński

mińska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

Areszt

22.11.1937

Wyrok

09.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - szpiegostwo

najwyższy wymiar kary

Śmierć

17.06.1938

Orsza

Rehabilitacja

23.04.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\25011-s