Powrót do listy

Marian Szadziewski


Szadziewski

Marian

Bronisław

00.00.1911

Lepel

witebska

Witebsk

witebski

witebska

Polak

podstawowe

ślusarz

Areszt

15.11.1937

Wyrok

22.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, art. 72, 76 kk BSRR - członek organizacji kontrrewolucyjnej

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.01.1938

Witebsk

Rehabilitacja

29.04.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8347-P