Powrót do listy

Giennadij Szanowicz


Szanowicz

Giennadij

Józef

00.00.1897

Wieczyńska Rudnia

piotrkowski

Bobrujsk

mohylewska

Polak

średnie

ładowacz

Areszt

06.08.1937

Wyrok

17.09.1937

trójka

art. 72 - kontrrewolucyjna organizacja kułacka

najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć

28.09.1937

Bobrujsk

Rehabilitacja

03.03.1961

Wydział Śledczy KGB przy Radzie Ministrów BSRR na Obwód Homelski

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\7422-SN